Bredbandsportal » Nyköping 
Förstasidan Bredband Support/Kundtjänst Kontakt Mina sidor
   
Support/Kundtjänst
Avtal/Dok/m.m.
Hjälp-guider
Network abuse
Felanmälan
Bredbandsordlista
Driftinfo
Aktuell info
F.A.Q
   
 
  Bredbandsordlista
Här förklarar vi de vanligast förekommande orden inom bredbandsvärlden. Navigera dig med sifforna/bokstäverna nedan...
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 
 
3
upp 
3G
Bygger på tekniker för paketförmedlade data. Det möjliggör snabbare överföringshastigheter, ständig uppkoppling och överföring av bilder. 3G klarar hastigheter på uppemot två megabit per sekund till användarna. De första svenska 3G-näten är igång och ska tas i bruk kommersiellt den sista december 2003.
A
upp 
Accessnät
Annat ord för antingen stads- eller områdesnät.
Asymmetrisk
Teknik som medger olika hastigheter in till datorn kontra från den. Se även "symmetrisk".
B
upp 
Bandbredd
Beskriver hur stor datamängd som maximalt kan skickas i en ledning, exempelvis koppar eller fiber. Bandbredden mäts i bitar per sekund (bit/s).
Bit
1 bit= en etta eller en nolla. Binary Digit, binär siffra. Den minsta informationsmängd en dator kan hantera.
Blåtand
Mer verklighetsförankrat är IR, Infraröd Teknik, och Blåtand som är en specifikation för en radiolösning. Statistiken visar ett rejält uppsving för antalet sålda Blåtand-enheter. Det byggs in blåtandsfunktioner i alla möjliga prylar. Därmed inte sagt att tekniken användssärskilt flitigt än.
Bredband
IT-infrastruktur som medger stora överföringshastigheter mellan datorer på ett nät. Någon standard på vilken bandbredd som krävs för att man skall få kalla det bredband är ej ännu fastställd av någon instans. I regeringens bredbandsutredning definieras bredband som "multimediakapacitet av bra kvalitet" och av IT-kommissionen som kapacitet på minst 5 Mbit/s i båda riktningarna (symmetriskt).
Byte
1 Byte=8 bit. Byte är en grupp om åtta bitar och den mängd som krävs för att kunna sätta samman en bokstav eller siffra.
D
upp 
DSL
Digital Subscriber Line möjliggör höghastighetsöverföring av data över kopparlinjer.
E
upp 
Ethernet
Vanlig standard för att knyta samman datorer i ett lokalt nätverk (LAN). Ethernet klarar höga hastigheter och kan också användas med de flesta typer av datorer. Vanlig Ethernet har en överföringshastighet på ungefär 10 Mbit/s. Fast Ethernet håller upp till 100 Mbit/s och Gigabit Ethernet 1 Gbit/s. Utvecklades av Xerox på 1970-talet.
F
upp 
Fiberoptik
En tråd, vanligtvis av glas, genom vilken ljus kan ledas. Fiberoptik utnyttjar tunna trådar av glas eller annat genomskinligt material för att överföra kodade pulser av ljus som representerar data, ljud eller bild. Fiberoptik ger extremt hög överföringskapacitet. Fiberöverföringen påverkas inte av elektriska störningar eller andra miljöfaktorer på det satt som kopparledningar och satellitöverföringar gör. Tekniskt sett sker fiberoptisk överföring genom att pulser av laserljus, som representerar digitaliserad information, leds genom en tråd av glas. En sådan fiber, inte tjockare an ett hårstrå, har större överföringskapacitet an en kopparledning med en telefonstolpes diameter.
Frekvens
Är lika med elektriska vågor. Frekvenser används för överföring av signaler. På grund av att överföringshastigheten är beroende av frekvensområden anges vid datakommunikation bandbredden i antal överförda bit per sekund, bit/s.
G
upp 
Gateway
Ingångsutrustning, nätbrygga, dator, programvara eller annan utrustning som förmedlar data mellan nät med olika standarder eller utrustningar. Den utgör därmed in- och utgång samt sköter om viss konvertering av data. Numera använder man dock oftast ordet router.
I
upp 
Infrastruktur
Att bygga infrastruktur (projektering, installering och driftsättning av bredbandsnät) kan liknas vid en VVS-installatör som projekterar och sedan installerar värmeledningar och vattenrör i en fastighet och ser till att systemet fungerar.
Internet
Ett världsomspännande nät av (oberoende) datorer, nätverk och kommunikationslänkar som arbetar med protokollen TCP/IP och som kan kommunicera med varandra genom ett enhetligt adresseringssystem. Internet har fått sin spridning genom nätverket World Wide Web, WWW, som gör att alla kan nå alla. Det är adresseringssystemet DNS som gjort Internet möjligt genom att hålla redan på alla adresser och sökvägar till adresser. I juli 1998 beräknades över 36 miljoner datorer vara anslutna till Internet och antalet har ökat varje dag sedan dess.
IP
Internet Protokoll är det språk som alla datorer på Internet kommunicerar med.
ISDN
Integrated Services Digital Network. En förbindelse via vanliga telefonledningar med en kapacitet på upp till 128 Kbit/s.
L
upp 
LAN (Fastighetsnät)
Local Area Network. Ett nät för digitalt kommunikation som förbinder en fastighets alla bostäder eller lokaler i ett sammanhängande nät. Detta nät kan innehålla från två till många hundra datorer.
M
upp 
MAN (Stadsnät)
Metropolitan Area Network. Ett nät som förbinder en stads alla olika geografiska delar.
N
upp 
Nätmask
Underliggande nätverksadresser. Nätmasken är ett tal som beräknas utifrån IP-adressen. Talet visar vilka IP-adresser som tillhör samma underliggande nätverk som datorn ifråga.
Nätverk
Allmän benämning på ett system med sammankopplade datorer som kan konstrueras på olika sätt, som ringnät, stjärnnät eller bussnät. Se även LAN och WAN. Nätverk kan ha vilken storlek som helst, från ett litet lokalt nätverk med två datorer till världsomspännande nät som Internet. Ordet är en direkt översättning av engelskans network, egentligen borde det på svenska heta data- eller datornät.
O
upp 
Operativsystem
Förkortas OS, den viktigaste programvaran i en dator och som behövs för att styra maskinvaran och logiska resurser i ett system. Operativsystemet hanterar även yttre enheter och lagring av filer i dessa. Vanliga operativsystem idag för PC är Windows, DOS och Linux. Microsoft Windows 95 och senare versioner anses vara ett eget operativsystem även om det tidigare helt byggde på DOS.
OSI-modellen
Det fullständiga namnet OSI/RM betyder Open System Interconnection/Reference model. Modellen beskriver hur datapaket skapas för att kunna skickas mellan datorer över nätverket. ISO skapade denna standardmodell 1984 men inte många använder rena OSI-protokoll. Alla protokoll går emellertid på det ena eller andra viset att föras in i modellen och därför fyller den en viktig funktion i förståelsen för hur kommunikation fungerar. Den kallas också för "sjuskiktsmodellen" eller "pannkaksmodellen". Modellen består av ett antal delsystem som ordnats i en referensmodell med sju skikt som beskriver hur de olika delsystemen ska kopplas samman. Skikten är, nerifrån och upp: 1.Fysiska skiktet 2.Datalänkskiktet 3.Nätverksskiktet 4.Transportskiktet 5.Sessionsskiktet 6.Presentationsskiktet 7.Tillämpnings- eller applikationsskiktet
P
upp 
Paket
En liten datamängd (storlek 0 till 512 byte) som innehåller data som hör ihop. Paket är försedda med adresser (innehåller ett huvud) och kan därför ledas till rätt adressat. Paket kopplas upp och transporteras genom paketförmedling. Ett annat namn på paket är datagram.
PSTN
Public Switched Telephony Network. Det allmänt tillgängliga telefoninätet.
R
upp 
Radionät/-länk
Förbindelsen är trådlös mellan två eller flera platser. Kapaciteten är från 64 Kbit/s till 155 Mbit/s.
Router
Paketväxel eller kommunikationsdator för sammankoppling av lokala nätverk över korta eller långa avstånd. Den ger möjlighet till kontroll av trafiken och filtrering när det finns mer än en väg för ett paket att transporteras mellan två ändpunkter (noder) i nätverket. Det är router-funktioner som får Internet att fungera genom att överföra datapaket från en värddator till någon annan. Ordet rout betyder att välja eller hitta rätt väg. Ofta används det engelska uttrycket även på svenska: att routa, man utför routning, dvs. skickar vidare till rätt adressat.
S
upp 
SAN (Områdesnät)
Surburban Area Network. Ett nät som förbinder ett mindre geografiskt områdes olika delar. Exempelvis ett nät inom en del av en stad.
Streaming
När en signal - ljud eller bild går direkt från sändaren till mottagaren i realtid. Inga mellanlagringsplatser.
Symmetrisk
Teknik som medger amma hastighet in till datorn som från den. Se även "asymmetrisk".
T
upp 
TCP
Transmission Control Protocol, det protokoll i TCP/IP som ser till att överföringen via Internet fungerar. Med TCP kan en användare i Internet öppna en virtuell kanal till en annan användare och överföra dataströmmarna. Till skillnad från alternativet, UDP, garanterar TCP en pålitlig överföring genom omsändning av förlorade eller förstörda datapaket. Det ser också till att mottagaren i en TCP-uppkoppling tar emot data i samma ordning som de sändes.
TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol, standardprotokollet i Internet som används för kommunikationen mellan de olika servrarna i nätet. Det består av ett antal delprotokoll, som TCP, IP, UDP, ARP, IGMP och ICMP som alla utgör grunden för överföringen på Internet. Protokollet definierades redan 1973 av Vinton Cerf och Bob Kahn och användes i ARPANET som ett kommunikationsprotokoll för det amerikanska försvaret.
Trådlöst LAN
Trådlösa nätverk för hushåll, kontor eller lokala bredbandsnät som vanligen har standarden IEEE.802.11b. Hastigheten uppgår till elva megabit per sekund. En ny standard, IEEE.802.11a, kom i somras. Den ska ge upp till 54 megabit per sekund. Men a-standarden har inte lika hög täckning som föregångaren. Flera andra varianter finns, såsom 11g och 11h vilka har liknande prestanda. Det är för tidigt att gissa vilken standard som blir nästa generation, men marknaden är gigantisk.
Trådlöst PAN
Längst ner i wireless-hierarkin finns trådlösa PAN (wireless personal area network). Den mest spektakulära visionen är att vi år 2008 har egna microchip inopererade i våra kroppar för att hantera våra personliga nätverk.
U
upp 
UDP
User Datagram Protocol, ett av delprotokollen i TCP/IP. UDP kräver, till skillnad mot TCP, inte kvittenser och begär inga omsändningar. Det är därför en förutsättning för IP Multicast.
V
upp 
Växlat nätverk
En fördelare (switch) av kapaciteten i fastighetsnätet till varje hushåll.
W
upp 
WAN (Nationellt stamnät)
Wide Area Network. En standard för datanät med stor geografisk utbredning. Man brukar tala om ett nationellt stamnät, men i realiteten finns det flera parallella fibernät som förbinder de större städerna i landet.
Wisp
Wisp-företag kallas de företag som erbjuder accesstjänster baserade på trådlöst LAN. På sikt lär hälften av de hotspots som finns drivas av operatörer, den andra hälften av Wispföretag.
Ö
upp 
Överföringshastighet
Avgör hur mycket information som går att skicka via ett nät. Mäts ofta i Kbit/s eller Mbit/s. Man pratar normalt om smalband, som hanterar mindre än 64 Kbit/s, wideband som går från 64 Kbit/s till 2 Mbit/s och bredband som hanterar hastigheter över 2 Mbit/s.